0
7 σημεια παρουσιας Και Viber

Αντιψυκτικό αυτοκινήτου

Αντιψυκτικό αυτοκινήτου

Το υγρό του κυκλώματος ψύξης είναι ένα υγρό που αποθηκεύεται στο ψυγείο του αυτοκινήτου.Έχει δύο κύριες λειτουργίες: πρώτον, βοηθά στην αποφυγή της υπερθέρμανσης κ της διάβρωσης του κινητήρα κ δεύτερον, λιπαίνει τα τμήματα με τα οποία έρχεται σε επαφή, όπως η αντλία νερού!

Αντιψυκτικό αυτοκινήτου